Xin hướng dẫn code VBA tính tổng và tổng nhiều điều kiện bằng phương pháp mảng

phungquangvong

Yêu THVBA
Xin chào anh chị
File e đang dùng code vba cho hàm sumif và sumifs. Tuy nhiên khi dữ liệu càng lớn thì code chạy rất chậm.
Em biết có thể dùng phương pháp mảng để tăng tốc xử lý nhưng ko rành về code này. Em gửi file đính kèm mong mn hướng dẫn thêm giúp e
Yêu cầu : Tính tổng nhập của NCC TH-1 ( cột S sheet DMHH), NCC TH-2 (cột T) , NCC TH-3( cột U) , điều kiện theo mã hàng và NCC (ở sheet NHAPKHO)
 
Top