Hoạt động mới nhất

 • N
  NhanSu reacted to tuhocvba's post in the thread Tạo standard DLL từ VB6 with Like Like.
  Với activeX DLL thì cũng vẫn truyền tham số như VBA đâu có lỗi gì đâu . Với stamdard DLL thì sub chưa hoạt động đúng .
 • tuhocvba
  tuhocvba đã trả lời vào chủ đề Tạo standard DLL từ VB6.
  Với activeX DLL thì cũng vẫn truyền tham số như VBA đâu có lỗi gì đâu . Với stamdard DLL thì sub chưa hoạt động đúng .
 • N
  NhanSu đã trả lời vào chủ đề Tạo standard DLL từ VB6.
  Mình cài VB6 báo lỗi lung tung hết nên không thử được. Mình vẫn nghi lỗi khi truyền tham số là chuỗi. Các bạn thử dùng hàm với tham số...
 • P
  PTHhn đã trả lời vào chủ đề Tạo standard DLL từ VB6.
  Cái này trước kia trên clbvb cũng có bàn tới, nhưng cũng không thấy đưa ra vấn đề dùng cho Sub. Với cách này, thường chỉ thấy mọi người...
 • B
  bvtvba đã trả lời vào chủ đề VB6 Thao tác ADO.
  Chương trình mẫu UPDATE : 'UPDATE DB '****************************************************** ' Ket noi MS-Access, thay doi noi dung...
 • N
  NhanSu reacted to bvtvba's post in the thread Tạo standard DLL từ VB6 with Like Like.
  @NhanSu Bác cài VB6 rồi làm theo. Em có quyền upload file như bác đâu :(
 • B
  bvtvba đã trả lời vào chủ đề Tạo standard DLL từ VB6.
  @NhanSu Bác cài VB6 rồi làm theo. Em có quyền upload file như bác đâu :(
 • N
  NhanSu đã trả lời vào chủ đề Tạo standard DLL từ VB6.
  @bvtvba thử chuyển cho mình dll xem.
 • B
  bvtvba đã trả lời vào chủ đề Tạo standard DLL từ VB6.
 • N
  NhanSu đã trả lời vào chủ đề Tạo standard DLL từ VB6.
  Các bạn thử dùng hàm StrConv(s,128) để truyền tham số cho DLL xem, do chuỗi trong VBA là unicode 2 bytes còn DLL đang dùng chuỗi 1 byte.
 • tuhocvba
  tuhocvba reacted to bvtvba's post in the thread Tạo standard DLL từ VB6 with Like Like.
  Hay thật. Em đã làm được. function thì hoạt động rất tốt. Còn sub thì chưa được như ý muốn. NAME THVBALib LIBRARY ToolX DESCRIPTION...
 • tuhocvba
  tuhocvba đã trả lời vào chủ đề Tạo standard DLL từ VB6.
  Chắc do phần này quy định nên thấy function thì hoạt động rất tốt, còn sub thì chưa. hi.
  • 1635257402543.png
 • B
  bvtvba reacted to tuhocvba's post in the thread Tạo standard DLL từ VB6 with Like Like.
  Chắc các anh em đều đã biết Delphi hay VC đều có thể tạo được API. Theo lý thuyết thì VB6 không làm được điều này. Do đó, ở topic này...
 • B
  bvtvba đã trả lời vào chủ đề Tạo standard DLL từ VB6.
  Hay thật. Em đã làm được. function thì hoạt động rất tốt. Còn sub thì chưa được như ý muốn. NAME THVBALib LIBRARY ToolX DESCRIPTION...
 • N
  NhanSu reacted to tuhocvba's post in the thread Tạo standard DLL từ VB6 with Like Like.
  Chắc các anh em đều đã biết Delphi hay VC đều có thể tạo được API. Theo lý thuyết thì VB6 không làm được điều này. Do đó, ở topic này...
Top