Hoạt động mới nhất

 • Euler
  Euler đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Tiếp nối chủ đề mà bài viết #11 đã nêu, nếu file A không để pass thì từ đó có thể select file A và đọc code được. Code: Function...
 • vothanhthu
  vothanhthu reacted to Euler's post in the thread Read code Module with Like Like.
  Bạn hiểu nhầm ý rồi, chủ đề là memo lại cấu trúc của một thủ tục. Lý do là vì: Trong thủ tục có nhiều chương trình con. Bên trong chương...
 • giaiphapvba
  giaiphapvba đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Mang tính chất tham khảo, mình giới thiệu thêm đoạn code này, nó sẽ liệt kê toàn bộ thủ tục và hàm trong code Module...
 • tuhocvba
  tuhocvba đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Kết quả của #11 như thế này:
  • VTT.gif
 • Euler
  Euler đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Bạn hiểu nhầm ý rồi, chủ đề là memo lại cấu trúc của một thủ tục. Lý do là vì: Trong thủ tục có nhiều chương trình con. Bên trong chương...
 • tuhocvba
  tuhocvba đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Tiếp theo ý tưởng #9, cái này phải dựa trực tiếp bảng tính Excel, lợi dụng định dạng kẻ ô. Dim p_r As Long, p_c As Long Sub test5()...
  • 1579350067370.png
 • vothanhthu
  vothanhthu đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Tạo cấu trúc Project cho toàn chương trình, Thứ nghĩ nếu ta lập thành Addin, cấu trúc chương trình trên thanh Ribbon sẽ hỗ trợ rất nhiều...
 • tuhocvba
  tuhocvba đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Nếu tạo ra được kết quả như thế này thì đẹp: Thực tế hiện nay đang như thế này: @vothanhthu , @ducdoom nghiên cứu cùng đi.
  • 1579344592230.png
  • 1579344635756.png
 • giaiphapvba
  giaiphapvba đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Sẽ rất nguy hiểm nếu gặp thủ tục đệ quy, hoặc trong một thủ tục xuất hiện nhiều lần một thủ tục khác. Ví dụ: Sub thutuc1() if(a=b)...
 • Euler
  Euler đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Có lẽ chúng ta nên có qui định cho bản thân, với mỗi hàm tự tạo thì nên có từ khóa cố định cho hàm số. Chẳng hạn như chúng ta đăt tên...
 • tuhocvba
  tuhocvba đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Thật tuyệt vời. Test thử dự án của @PeterVu được như sau: Ba phần, tương ứng với ba giai đoạn. Giai đoạn 3 với cấu trúc khá rắc rối với...
  • 1579327799591.png
 • vbano1
  vbano1 đã trả lời vào chủ đề Read code Module.
  Giả sử tôi có code như thế này: Tôi mong muốn kiểm tra thủ tục test1A sẽ được kết quả như sau: Tôi sử dụng code như sau: Dim p_r As...
  • 1579326699646.png
  • 1579326745016.png
 • tuhocvba
  tuhocvba reacted to vothanhthu's post in the thread Khó khăn là tiến bộ with Like Like.
  Câu chuyện nhằm mục đích chia sẽ động lực, không khuyến nghị các bạn nghiên cứu mở khóa VBA ! Nếu như các bạn có theo dõi các bài viết...
 • vothanhthu
  vothanhthu đã đăng chủ đề mới.
  Câu chuyện nhằm mục đích chia sẽ động lực, không khuyến nghị các bạn nghiên cứu mở khóa VBA ! Nếu như các bạn có theo dõi các bài viết...
 • H
  Chúng ta nhập ngày tháng vào Excel như sau: Định dạng ban đầu là General, chúng ta có thể điều chỉnh lại là Date (định dạng ngày tháng...
Top