xin giúp add dữ liệu từ combox và textbox vào listbox, và từ listbox vào sheet với điều kiện đúng cột

anhdung1585

Thành viên mới
mình làm file nhập hóa đơn cho kho xuất hàng, nhưng mình bị vướng chỗ hàm nhập tên hàng và số lượng từ combox và textbox vào listbox, sau đó từ danh mục của listbox đó nhập vào sheet excell với điều kiện số lượng nhập vào đúng cột của tên hàng hóa đó.
mình đã làm additem vô list nhưng nó chỉ nhảy vô cột 1, trong khi mình muốn tên hàng (combox) vô cột 1 của listbox, số lượng (textbox) vào cột 2 tương ưng.
mong ace chỉ giúp .
thanks
ps sao mình ko thêm hình hay file vô đc bài này nhỉ
 

anhdung1585

Thành viên mới
mình chép file lên drive đay
 

anhdung1585

Thành viên mới
MÌnh đã giải quyết vấn đề 1 bằng cách tào 2 listbox: 1 list tên hàng và 1 list số lượng, như hình dưới

còn vấn đề thứ 2 xin chỉ mình làm sao so sánh tên hàng trong list tên hàng với dòng tên hàng trong sheet xuathangay nếu đúng tên thì add số lượng ở list số lượng vào cột tương ứng ah
 
Top