Xác nhận data bằng New Window

Euler

Mod
Thành viên BQT
Chắc các bạn không còn lạ gì với công việc xác nhận data, và chúng ta cần phải làm việc trên hai cửa sổ.
Hôm nay tôi giới thiệu các bạn thực hiện thao tác này để so sánh.
Bài viết này sử dụng Office 2013, giao diện đối với các phiên bản Office khác có thể sẽ khác, bạn đọc lưu ý.

Trên file Excel hiện hành, các bạn vào View => Chọn New Window.

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Màn hình Window sẽ phân ra làm hai nửa. Bạn điều chỉnh Zoom để hiển thị cho phù hợp.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Việc so sánh data lúc này sẽ rất thuận lợi vì chúng ta có hai màn hình. Lợi hại hơn là khi sửa dữ liệu 1 trong 2 cửa sổ thì cửa sổ còn lại cũng cập nhật dữ liệu luôn.
 
Top