Website VBA Việt Nam có uy tín

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Tiêu đề bài viết chính là mục tiêu của THVBA các bạn ạ.
Để làm được điều đó, cần sự chung sức của tất cả mọi người.
- Trình bày dễ hiểu.
- Người có kiến thức thì chia sẻ kiến thức.
- Người có tài chính thì ủng hộ tài chính.
- Người không có gì thì chia sẻ link diễn đàn lên facebook cá nhân của các bạn.

Mong nhận được giúp đỡ của các bạn.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Chúng ta cần tập hợp được những người có khả năng ngoại ngữ, tham gia dịch thuật truyền tải kiến thức nhiều hơn.
Bên cạnh đó, những người mày mò tìm tòi nên có sự chia sẻ cởi mở hơn, thay vì dùng những ngôn từ đao to búa lớn, nên sử dụng hình ảnh minh họa nhiều hơn, thay vì chỉ khoe kết quả, nên có sự chia sẻ quá trình tìm tòi nhiều hơn.
 
Top