Về Conditional Formatting

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Hôm nay, mình sẽ giới thiệu về chủ đề khá thú vị. Dịch ra là Điều kiện cho định dạng. Tùy thuộc vào điều kiện input mà format của cells sẽ thay đổi theo Luật mà bạn đã thiết định.
Tôi có dữ liệu như dưới đây.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Mục đích của chúng ta là ở cột D, cứ giá trị >=100 thì chữ tự chuyển thành màu xanh. Bạn thay đổi giá trị cells, hễ mà >=100 là nó tự chuyển sang màu xanh.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Nào bây giờ, chúng ta đi vào thao tác thực tế.

Các bạn vào Home => Conditional Formatting.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Các bạn vào Manage Rules
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Các bạn chọn New Rule:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Tại đây các bạn chọn Format only cells that contain, và greater tha or equal to (nghĩa là >= ) :
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Sau đó nhập 100 và chọn Format, nghĩa là các cells mà >=100 thì sẽ được thiết định Format như sau...:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Ở đây mình chọn font màu xanh. Có nghĩa là giá trị cells >=100 thì từ nay nó sẽ được tô font chữ màu xanh.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Ấn OK.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Ấn tiếp OK.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Ở đây mình nhập $D:$D có nghĩa là luật này áp dụng cho toàn bộ cột D.
Ấn OK và tận hưởng kết quả nhé.
Bài tập cho các bạn tự mày mò nhé, mình thêm Luật cho cột D.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Và như thế kết quả được như thế này:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Nguồn tham khảo:
 

vbano1

SMod
Thành viên BQT
Kết quả mày mò:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Thêm luật mới, chỗ Format Style, chọn Data Bar như ở ảnh trên. Ở dưới chọn màu cho thanh Bar, chọn màu tùy ý.
Ấn OK.
 

phamthach

Thành viên
Trong phần conditional Formatting này các bạn có thể giúp mình về phần Icon Sets dc không?
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Tôi yêu cầu bạn @phamthach nếu cần hỏi thì đi vào Box Thành Viên Tự Giúp Nhau và đặt câu hỏi. Ngoài ra, tôi đọc câu hỏi của bạn, tôi hoàn toàn không hiểu gì.
 
Top