[VC++]Tiền nhập môn VC++

Visual C++ là gì?
Có rất nhiều người đang thắc mắc Visual C++ (VC++) với C++ thì khác gì nhau. Ở topic này chúng ta sẽ làm sáng tỏ điều này, trước khi đi vào các vấn đề cụ thể hơn ở các topic khác.
Visual C++ là công cụ đóng gói C++ được gọi là Visual Studio do công ty Microsoft phát triển.
Công cụ phát triển Visual C++
Khi khởi động VC++, nó có tất cả các tính năng bạn cần để lập trình.
Do đó, Visual C ++ được gọi là môi trường phát triển tích hợp, thường được gọi là IDE.
Không chỉ Windows, mà còn cả các ứng dụng web, iOS và Android.
Và nó là một công cụ giúp chuẩn bị môi trường phát triển cho việc xây dựng các ứng dụng như dịch vụ đám mây.
Có thể nói nó là một công cụ không thể thiếu đối với những ai phát triển ứng dụng trên PC Windows.

Nội dung bên trong
Hãy cùng xem nội dung của gói Visual Studio.
C++ tiêu chuẩn
C++/CX (ngôn ngữ phát triển ứng dụng máy tính để bàn)
Library (thư viện)

Đặc trưng của Visual C++
Đầu tiên, nó có hai yếu tố.
Lập trình dựa trên C++ tiêu chuẩn.
Thực hiện lập trình tương thích với Windows Runtime (C++/CX). Được sử dụng khi phát triển ứng dụng Windows Store.
Visual C++ có hai yếu tố kể trên.

Thứ hai, có nhiêu phiên bản.
Visual C++ có rất nhiều phiên bản. Tùy thuộc vào mỗi phiên bản mà các chức năng có thể sử dụng cũng có sự khác biệt.

Thứ ba, có những cái trả phí và có cái không phải trả phí.
Visual C++ được đưa vào trong Visual Studio mà ở đây có bản trả phí và không phải trả phí.
Visual Studio Community : Có thể sử dụng miễn phí.
Một phần chức năng bị giới hạn nhưng chúng ta có thể mở rộng bằng cách thêm tính năng cho nó.
Visual Studio Professional : Đây là bản phải trả phí. Bạn có thể sử dụng các chức năng được đánh giá cao như công cụ quản lý dự án.
Visual Studio Enterprise: Đây là bản phải trả phí. Bạn có thể sử dụng chức năng tự động hóa việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát công việc kiemr tra.

Visual C++ khác với C++
Khi chúng ta nói về Visual C++, chúng ta không thể nói về nó mà bỏ đi C++ tiêu chuẩn.
Do đó Visual C++ và C++ có mối quan hệ mật thiết với nhau.
C++ là một ngôn ngữ lập trình. Nó là phiên bản mở rộng của C, bổ sung các tính năng liên quan đến hướng đối tượng.
Một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng trong các sản phẩm thương mại.
Nó là một ngôn ngữ tạo ra các chương trình có khả năng thực thi với tốc độ cao.

Nói tóm lại C++ là một ngôn ngữ lập trình.
Trong khi đó Visual C++ là trình biên dịch C++ của công ty Microsoft. Để có thể sử dụng được chương trình, ta cần biên dịch C++ thành sản phẩm phần mềm. Có rất nhiều trình biên dịch. Một trong số đó là Visual C++ .

Lợi ích của việc nắm bắt Visual C++
Ưu điểm lớn nhất của VC++ là bạn có thể lập trình gốc (Native Program).
Khi đó trình biên dịch tạo ra mã gốc (Native Code) có lợi thế là tốc độ thực thi cao.
(Còn nữa)
Nguồn:
 
Top