[VC++]Bài 1-Phần 2: Cần chuẩn bị gì để bắt đầu với C++

Để bắt đầu tạo một chương trình với C++ sau đây là các thứ chúng ta cần chuẩn bị:
Ngôn ngữ C
Môi trường biên dịch
Thư viện DX(Để phát triển game trong ví dụ minh họa sau này)
Đối với môi trường biên dịch, các bạn có thể dùng Visual Studio Community 2017 (gọi tắt là VSC++2017 hoặc ngắn gọn hơn là VSC).
Thực tế thì bạn có thể sử dụng phiên bản bất kỳ, tối thiểu hãy dùng từ 2015 trở lại đây.
Phiên bản Community là miễn phí nên các bạn không cần lo lắng có mất tiền hay không.
Về cách cài đặt, chúng ta sẽ đi vào chi tiết ở phần 3.

Môi trường biên dịch hay còn gọi là đóng gói sản phẩm là gì?
Không có gì ngạc nhiên khi bạn cần một ngôn ngữ lập trình để bắt đầu lập trình. Trên thực tế, chỉ điều đó là không đủ cho việc lập trình.
Để lập trình, bạn cần nhiều công cụ khác ngoài ngôn ngữ lập trình.
Các công cụ như trình chỉnh sửa, trình biên dịch, trình gỡ lỗi và trình liên kết.
Trình soạn thảo là một trình xử lý văn bản để chỉnh sửa văn bản của một chương trình (được gọi là mã hoặc nguồn).
Nó chỉ là một trình xử lý văn bản, vì vậy bạn có thể sử dụng Notepad hoặc Word. Trình soạn thảo phần mềm biên tập dành riêng cho lập trình có nhiều ưu điểm khác nhau , những ưu điểm mà notepad không có.
Chức năng được sử dụng nhiều nhất có lẽ là tạo ra các khối lệnh tự động.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Trong chương trình, viết code trong các khối như hình trên rất thuận tiện quan sát. Thò thụt code đều có chủ ý.
Điều này là do nếu bạn không sử dụng các cột như thế này, bạn sẽ không thể hiểu được sự thống nhất của ý nghĩa. Với các cột lồng nhau, sự thống nhất của ý nghĩa trở nên rõ ràng trong nháy mắt.
Tiếp theo, trình biên dịch đã được giải thích ở câu chuyện trước. Nó là phần mềm dịch ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Ngôn ngữ lập trình là một ngôn ngữ truyền tải một chương trình đến máy tính. Thường được giải thích như trên mặc dù điều này không chính xác hoàn toàn. Trên thực tế, ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu được. Ngôn ngữ máy là một từ chỉ được thể hiện bằng 0 và 1. Việc hiểu ngôn ngữ máy là việc rất khó trừ khi bạn là một chuyên gia.
Vì vậy, một ngôn ngữ lập trình đã được phát triển để những người bình thường có thể hiểu được nó. Những từ mà con người bình thường có thể hiểu được
Nó trở nên cần thiết và để dịch nó thành những từ mà máy tính có thể hiểu được cần phần mềm biên dịch.

Debug: Trình gỡ lỗi
Trong lập trình khó tránh khỏi lỗi. Ngay cả những phần mềm nổi tiếng cũng có thể có lỗi. Ví dụ một phần mềm trò chơi có thể có những chuyển động lạ của nhân vật. Một trình gỡ lỗi sẽ giúp lập trình viên dò lỗi bằng cách chạy từng dòng code, hay hiển thị giá trị của các đối tượng khi mỗi dòng lệnh được thực thi... Điều này giúp các lập trình viên dò ra vị trí phát sinh lỗi. Có thể nói lập trình là một loạt các hoạt động gỡ lỗi.
Trong thực tế, các phần mềm bán ra có thể vẫn còn lỗi nhưng chúng được bỏ qua.

Trình liên kết:
Giống như một dự án có sự hợp tác của nhiều công ty hay nhiều quốc gia.
Với một dự án VSC++, trong đó có thể có nhiều folder khác nhau giống như các quốc gia khác nhau. Trong mỗi folder này lại có các file khác nhau ví như mỗi con người khác nhau.
Chúng ta cần sự hợp tác của các thư mục khác nhau (tương đương với một công ty) và các tệp (tương đương với con người).
Trình liên kết chịu trách nhiệm kết nối các tệp khác nhau.

Trước khi Windows ra mắt, để lập trình, ta chỉnh sửa bằng trình chỉnh sửa, đóng phần mềm, khởi động trình biên dịch, biên dịch, nếu chương trình không chạy tốt, hãy thoát khỏi trình biên dịch và tôi đã khởi động trình gỡ lỗi và lặp lại thao tác phức tạp để tìm kiếm nguyên nhân.
Nhưng trong kỷ nguyên Windows, bây giờ bạn có thể khởi động nhiều phần mềm khác nhau cùng một lúc, có thể tích hợp nhiều phần mềm khác nhau vào một phần mềm. Môi trường phát triển tích hợp là sự tích hợp của các công cụ khác nhau cần thiết để lập trình.
Bạn không thể tưởng tượng, trước Windows, chỉ có một phần mềm có thể được khởi động. Các phần mềm có thể được kích hoạt cùng lúc đây là một sự kiện mang tính cách mạng.
Nhân tiện, tôi gọi là môi trường phát triển tích hợp của Doremon túi 4D.
Môi trường phát triển tích hợp là một túi bốn chiều, nơi có nhiều công cụ hữu ích khác nhau.
Sau đây, ở phần 3 tôi sẽ hướng dẫn cách cài đặt Visual Studio Community.
Nguồn:
 
Top