VBA để thực thi tệp *.bat

bin.vcsc

Thành viên mới
Gửi anh chị

Hiện tại mình có tham khảo VBA chạy tệp .bat nhưng không chạy được.
Anh chị vui lòng xem và hướng dẫn giúp.
Mã:
Sub openBatch()
Dim file_path As String
file_path = "C:\Users\test\test lenh shell\MassEntry.bat"
Call Shell(file_path, vbNormalFocus)
End Sub
 

Ngày Mới

Thành viên tích cực
Lưu ý với bạn: Code phải được đặt trong thẻ code.

Về chủ đề, bạn cần nói rõ hơn về chữ "Không chạy được" mà bạn đang gặp phải. Tôi chạy đoạn code trên của bạn thực thi tệp .bat thì hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Sẽ tốt hơn nếu có hình ảnh bạn nhé !
 

Viet An

Thành viên mới
@bin.vcsc Bạn tham khảo link trên xem. Nên thử với những cái đơn giản để chắc chắn code hoạt động rồi mới thêm thắt vào.
 
Top