[VB.NET] Ý nghĩa của việc Build, Obj, Bin

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Build được chia làm hai giai đoạn là biên dịch và liên kết (link).
Biên dịch mã nguồn thành một hợp ngữ.
Liên kết là để tạo một chương trình hoạt động bằng cách trộn dữ liệu và ráp lại.
Thư mục OJB chứa dữ liệu đã biên dịch. Đây là kết quả của giai đoạn đầu tiên.

Chương trình được lưu trong thư mục BIN.
Có các thư mục DEBUG và RELEASE trong BIN, nhưng DEBUG có thông tin debug (gỡ lỗi) được nhúng từ giai đoạn biên dịch.
Thông thường một sản phẩm sau khi hoàn thành và phân phối tới người sử dụng thì nó được lưu trong thư mục RELEASE.
Nguồn :
 

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Đây là mô tả sự khác nhau giữa 2 folder OBJ và BIN. Giai đoạn đầu, các file được biên dịch riêng rẽ, kết quả lưu trong OBJ. Giai đoạn 2 ghép nối các kết quả trong OBJ lại thành kết quả cuối cùng là file dll hoặc exe.
 

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
Các chuơng trình .NET được biên dịch thành dạng mã trung gian IL. Khi chạy, chuơng trình JIT biên dịch IL ra mã máy và chạy dưới sự quản lý bởi CLR (.NET framework) hoặc CoreCLR (.NET core).
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Nếu làm rõ được vấn đề thông qua hình vẽ, sơ đồ thì tốt.
Hoặc thông qua các bài dịch của các bạn, ghi bằng các từ ngữ dễ hiểu, ai nấy đọc vào cũng đều hiểu. Còn nếu chỉ bắt bẻ nhau câu chữ, cách viết tắt, hay dài dòng lôi thôi bằng các thuật ngữ viết tắt mà chỉ mình các bạn hiểu (?), thì tôi không muốn nghe các bạn nhé!

Dịch cả bài mà các bạn cho là bản thân mình hiểu và tâm đắc đi, cho tôi đọc.
 

NhanSu

SMod
Thành viên BQT
Thực ra về lý thuyết thì mình nắm sơ bộ do không học bài bản, chủ yếu là tìm tòi để google cho nhanh. Chính vì thế những thứ mình chia sẻ thường tập trung vào thực hành thôi.
 
Top