[UserForm]Vẽ chữ bằng InkEdit

Euler

Mod
Thành viên BQT
Các bạn học tiếng anh sẽ không có nhu cầu dùng tính năng này. Nhưng các bạn học tiếng Trung, tiếng Nhật thì không còn lạ gì chức năng vẽ chữ để tìm kiếm trên Window.
Chúng ta cũng có thể thực hiện điều này bằng VBA.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


InkEdit khá thú vị, bạn có thể viết chữ bằng chuột rồi InkEdit sẽ tự nhận biết được đó là chữ nào. Cũng không nhạy 100%, chỉ cỡ khoảng 60-70% thôi.
Mình không có nhiều kinh nghiệm về nó, mọi người tìm hiểu thêm nhé.

Mọi người vào thư viện và tìm: Microsoft InkEdit Control
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Một số thuộc tính thường dùng:
UseMouseForInput
: Bạn cần để là True để có thể vẽ chữ lên InkEdit.
RecognitionTimeout : Sau khi vẽ chữ quá trình nhận thức bắt đầu sau khoảng thời gian ...ms. Tôi để thuộc tính này là 2000 có nghĩa là 2s.

File demo:
Tham khảo:
 
Top