[USA_Covid19]Cuộc thi thiết kế phần mềm năm 2020

  • Thread starter Deleted member 1294
  • Ngày gửi
D

Deleted member 1294

Guest
@vbano1 Lỗi do chưa chọn màu viền khi thiết lập dẫn đến khi làm mới chương trình không chạy. Link đã cập nhật.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
@vbano1 Lỗi do chưa chọn màu viền khi thiết lập dẫn đến khi làm mới chương trình không chạy. Link đã cập nhật.
Khi ấn nút Làm Mới, nếu phát hiện chưa có thông tin màu viền thì đọc kết quả trong file setting nếu có, nếu vẫn không có thì có thể mặc định gán một màu nào đấy, ví dụ FF00FFFF. Về mặt code thì thực hiện được đúng không tác giả?
Mã:
If mauvien ="" then mauvien = FF00FFFF
Không để xảy ra lỗi như vậy thì tốt hơn.
 
Top