Translate from outlook

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Vấn đề tra từ điển từ Outlook trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi mà có những công ty không có từ điển babylon, lại hạn chế sử dụng các từ điển miễn phí.
Bài viết này hướng dẫn cách tra từ điển từ outlook (Quick Methods to Search Selected Text on Internet in Your Outlook Email).
Trong kịch bản dưới đây, nhân viên sử dụng tiếng nhật, và dùng trang web mazii để tra từ.

1. Kịch bản:
Rõ ràng việc phải nhớ đường link trang web thật bất tiện. Rồi thao tác copy từ cần tra, dán vào web rồi ấn enter cũng thật rườm rà.
Mong muốn: Tôi đang ở trên outlook và đọc nội dung mail của đối phương. Tôi chọn vào từ cần tra và ấn vào biểu tượng tra từ trên outlook.

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Kết quả là:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

2. Code:
Từ outlook, bạn ấn tổ hợp phím Alt+F11 để mở trình soạn thảo code của outlook.
Sau đó thao tác theo như hướng dẫn dưới đây.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Copy đoạn code dưới đây:
Mã:
Sub SearchTextonInternetInEmail()
  Dim objMail As Outlook.MailItem
  Dim objMailDocument As Word.Document
  Dim objTextSelection As Word.Selection
  Dim strText As String
  Dim strURL As String

  Dim ie As Object 'Internet Explorer

  Set objMail = Outlook.Application.ActiveInspector.CurrentItem
  Set objMailDocument = objMail.GetInspector.WordEditor
  Set objTextSelection = objMailDocument.Application.Selection
  strText = objTextSelection

  'Search on Google
  strURL = "http://mazii.net/#!/search?dict=javi&type=w&query=" & strText
  'Search on Yahoo, use "https://search.yahoo.com/search?p="

  'Open the URL inside Outlook directly
  If ie Is Nothing Then
    Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
        With ie
       .AddressBar = False
       .MenuBar = False
       .StatusBar = False
       .Toolbar = False
       .Visible = True 'True
       .Width = 1000
       .Top = 100
       .Left = 200

    End With

  End If
  With ie

    .Navigate strURL
  End With

End Sub
Private Function GetActiveIE(ByVal url As String) As Object

'khoi dong IE voi duong dan URL duoc chi dinh

 Dim o As Object
 Application.Wait Now + TimeValue("00:00:01")
 For Each o In GetObject("new:{9BA05972-F6A8-11CF-A442-00A0C90A8F39}") 'ShellWindows
  If LCase(TypeName(o)) = "iwebbrowser2" Then
   If LCase(TypeName(o.Document)) = "htmldocument" Then
    If o.LocationURL Like "*" & url & "*" Then
     Set GetActiveIE = o
     Exit For
    End If
   End If
  End If
 Next
End Function
Và dán vào như ảnh minh họa:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Kết quả được như dưới đây, ta tiến hành save code:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


3. Thiết định thư viện tham chiếu cho Macro:
Làm theo như hướng dẫn dưới đây:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Chọn Microsoft Word... và Microsoft Internet như dưới đây:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Tiếp tục lưu thiết định bằng cách ấn save:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


4. Thiết định chế độ cho macro hoạt động:

Trên outlook (không phải trên trình soạn thảo code đâu nhé), bạn click vào File và làm theo như hướng dẫn:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Chọn Option :
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Làm theo như hướng dẫn dưới đây:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Cuối cùng ấn OK một lần nữa:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


5. Thiết định biểu tượng để thực thi nhanh macro:

Bạn lại vào Option như trên:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Làm như hướng dẫn dưới đây:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bây giờ thì xong rồi đấy, nếu có mail nào mà họ gửi tới dùng từ khó quá, bạn chỉ việc dùng chuột chọn vào từ đó hoặc chọn cả câu văn đó và click vào biểu tượng tra từ là được.

Nguồn tham khảo:
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Đối với cách làm trên thì bạn có thể dịch các từ trong các mail đã được gửi tới, hoặc mail đã được gửi đi. Vậy mail mà bạn đang tạo mới, trong quá trình soạn thảo mail mà cần tra thì làm như thế nào?

Kịch bản:
Tôi đang soạn thảo mail và cần tra một từ, tôi chọn vào từ đó và ấn tra từ.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnhĐối với Outlook đã có thẻ DEVELOPER thì bạn không cần làm gì nữa. Cứ theo hướng dẫn ở trên mà tra từ.
Đối với các bạn chưa hiện thẻ DEVELOPER thì các bạn làm như sau:

Trên Outlook các bạn vào File -> Options
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Tiếp tục làm theo hướng dẫn như dưới đây:

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Vậy là xong rồi đấy. Bạn kiểm tra trên outlook đã xuất hiện thẻ DEVELOPER chưa nhé.
 
Top