Thiết kế Tool tạo đề thi trắc nghiệm trên excel cho giáo viên

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bối cảnh: Tôi có một ngân hàng các câu hỏi trắc nghiệm.
Tôi mong muốn tạo ra Tool tạo ra đề thi trắc nghiệm.
STEP 1:
INPUT 1:
Tôi có một ngân hàng câu hỏi được thiết kế như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Các câu hỏi được viết cách nhau bởi một dòng trống như hình trên.
Dấu x ở cột C là đáp án đúng. Một câu hỏi có thể có nhiều hơn 1 đáp án đúng. Bài làm phải thể hiện số đáp án đúng tương ứng với đề gốc thì mới chấm điểm câu đó là đúng.

Chủng loại câu hỏi được thể hiện ở cột D. Viết ngang hàng với câu hỏi. Mong muốn chương trình khi đọc dữ liệu chủng loại câu hỏi thì dùng TRIM để cắt khoảng trống trước và sau, đề phòng trường hợp người dùng gõ sai.

Người code có thể đề xuất xê dịch cột, nhưng cần fix trước khi code.

INPUT2: Tôi có file danh sách mã sinh viên sẽ tham dự kỳ thi được thể hiện trên cột A, bắt đầu từ dòng 2. Viết liên tục, không có dòng trống ở giữa.
Ví dụ list này có 50 em.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Giao diện chương trình:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Thao tác người dùng:
1. Người dùng chọn file ngân hàng câu hỏi. Chương trình tự động load các thể loại câu hỏi liệt kê ra trên cột B, bắt đầu từ dòng 8 (nên đặt biến rtile rồi gán nó = 8, để tùy ý sửa sau này) kèm số lượng câu.
2. Chương trình tự định dạng các ô ở cột C dưới dạng list từ 1-> số câu hỏi của thể loại nó có. Ví dụ C1 có 100 câu hỏi thì list là từ 1-> 100.
Người dùng click chọn.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Sau khi chọn xong, người dùng ấn RUN. Nút bấm thiết kế tùy ý. Chương trình tự động tạo folder chung đường dẫn với file macro này.
Tạo ra list file gồm 50 files tương ứng với 50 em học sinh. Các file này nội dung không giống nhau.
Ví dụ: Nếu người dùng nhập vào như thế này:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Chương trình sẽ tạo ra 50 file đảm bảo các yêu cầu sau:
Có 5 câu C1 được nhặt ngẫu nhiên từ thư viện câu hỏi.
Có 6 câu C2 được nhặt ngẫu nhiên từ thư viện câu hỏi.
...
Các đáp án có thể bị đảo thứ tự đi so với đề gốc. Các đáp án trong một câu hỏi có nội dung là khác nhau.
Các file tạo ra có tên là mã_sinh_viên.xls được chương trình thiết định password là mã sinh viên tương ứng với từng em.

Output được thể hiện như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Thứ tự cột có thể xê dịch tùy ý người code. Nhưng cần fix trước khi code.

Mong muốn cột A,B (cột câu hỏi, và nội dung) được khóa Range, không cho người dùng sửa chữa.

STEP2: Chấm điểm và thống kê kết quả
Đọc các file kết quả được cất trong cùng một thư mục và tạo ra file kết quả như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Giao diện phần này tùy ý thiết kế.
 

Binana

Thành viên
BQT cho em hỏi xíu. Cái này đã hoàn thành chưa hay vẫn đang ở dạng ý tưởng thế ạ
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Đây là ý tưởng, và mong muốn khi các bạn nêu yêu cầu hay ý tưởng thì trình bày rõ ràng như trên.
 
Top