Thay đổi thế chế trên diễn đàn

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Bối cảnh: Thời gian 1 năm qua, đã có 2 admin bị xóa nick. Không phải vì họ xấu, mà vì họ chưa hiểu hết văn hóa mà diễn đàn hướng tới. Nếu những người này chỉ đơn thuần hoạt động thảo luận code, thì có lẽ đã không có những việc như vậy xảy ra, bị tổn thương không cần thiết.

Tôi thấy, cần thiết phải xem xét lại thể chế trên diễn đàn. Trong đó phân ra làm hai nhóm chính:
-Điều hành viên
-Chuyên viên

Các thành viên là chuyên viên, là những người được điều hành viên (Admin) công nhận khả năng code và họ sẽ hoạt động chủ yếu trong các thảo luận về code.
Những người điều hành diễn đàn, là những người xác lập văn hóa trên diễn đàn, đề ra đường lối hoạt động và thực thi các biện pháp cần thiết để thành viên không đi chệch văn hóa này.

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
Top