Thành lập nhóm thành viên mới: Đại Diện Ngoại Giao

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Thông báo:
Nhằm tăng tính tương tác giao lưu giữa các website, diễn đàn với nhau, THVBA thành lập nhóm mới có tên là: Đại Diện Ngoại Giao.
Các nick này có màu xanh blue. @test
Trên nick sẽ có chữ Đại Diện Ngoại Giao.
Do đặc điểm là đại diện của một website khác, thường trú trên THVBA, nên sẽ được cấp quyền đặc biệt, truy cập một số Box mà thành viên thường không được vô, ví dụ như Hỏi Đáp Trợ Giúp Theo Yêu Cầu-vì là đại diện cho một website khác, việc hỏi đáp ở các box thông thường không thể tránh những ngượng ngùng, cho nên đặc biệt cấp quyền này để nhận trợ giúp từ các mod hay admin THVBA mà thành viên thông thường không nhìn thấy. (Đang xem xét cấp quyền cho các Box khác-xin hãy đợi!)

Nick này là đại diện cho một website khác, tổ chức khác, thường trực trên THVBA với vai trò là để kết nối giao lưu giữa hai website.
Các nick đại diện ngoại giao không được hỗ trợ thành viên THVBA nhằm lôi kéo thành viên từ website THVBA sang website của mình-như thế chẳng khác nào gây chiến tranh, do đó sẽ khóa không cho nhìn thấy box Thành Viên Tự Giúp Nhau.

Admin Euler.
 
Top