template slide

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Thư viện template slide nằm ở đường link dưới đây:
Topic này sẽ lần lượt giới thiệu các mẫu slide đẹp. Ví dụ một vài hình ảnh:
Mẫu 1:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Mẫu 2:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
Và còn rất nhiều mẫu slide khác, sẽ cập nhật dần dần trong topic này.
 
Top