Tạo Function tự động ẩn hiện dòng theo điều kiện

Thái Phúc

Thành viên mới
Em muốn mọi người giúp mình tạo 1 hàm tự động ẩn hiện dòng theo điều kiện, ví dụ như sau:
Tại ô A2 có hàm =Hide_Unhide(A1,"ABC")
+ Nếu tại ô A1 có giá trị là "ABC" thì dòng 1 tự động Hide
+ Nếu tại ô A1 có giá trị khác "ABC" thì dòng 1 tự động Unhide
Em xin cảm ơn!
 

BKKBG

Thành viên
Tôi có vài phản biện sau:
-Hàm (Function) là giá trị trả về. Còn bạn muốn diễn ra một hành động. Điều này giống với thủ tục hơn là hàm.
-Thường thì hàm ở đâu thì sự kiện thay đổi diễn ra ở đấy.
Với ví dụ của bạn sẽ hợp lý hơn nếu sự kiện là ẩn dòng 2 vì ô A2 là nơi nhập công thức.

Với yêu cầu của bạn, tôi giả định như sau:
Ô A1 có giá trị "ABC"
Tại ô A2 nhập hàm =Hide_Unhide(A1,"ABC") .
Tại ô A3 nhập hàm = =Hide_Unhide(A1,"ABD")
Vậy rút cuộc là dòng 1 ẩn hay không ẩn?
 

Thái Phúc

Thành viên mới
Tôi có vài phản biện sau:
-Hàm (Function) là giá trị trả về. Còn bạn muốn diễn ra một hành động. Điều này giống với thủ tục hơn là hàm.
-Thường thì hàm ở đâu thì sự kiện thay đổi diễn ra ở đấy.
Với ví dụ của bạn sẽ hợp lý hơn nếu sự kiện là ẩn dòng 2 vì ô A2 là nơi nhập công thức.

Với yêu cầu của bạn, tôi giả định như sau:
Ô A1 có giá trị "ABC"
Tại ô A2 nhập hàm =Hide_Unhide(A1,"ABC") .
Tại ô A3 nhập hàm = =Hide_Unhide(A1,"ABD")
Vậy rút cuộc là dòng 1 ẩn hay không ẩn?
Cảm ơn bác đã chia sẻ, cũng do cách diễn đạt của em chưa tốt nên thành ra mâu thuẫn. Ý tưởng của em là giả sử ô A1 có giá trị "ABC" thì nếu ô B1 nhập hàm =Hide_Unhide(A1,"ABC") thì sẽ ẩn dòng 1. Nhưng như bác phản biện thì nếu tại ô C1 nhập hàm =Hide_Unhide(A1,"ABD") thì dòng 1 không biết nên ẩn hay không ẩn?
Vậy là không thể dùng hàm được rồi, nếu dùng thủ tục thì không tiện lắm
 
Top