Tạo công thức tính tính sản lượng của từng người từng ngày

Kokoro

Thành viên mới
Xin chào các anh chị em trong diễn đàn
Mình là thành viên mới rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
Phía bên dưới là phần câu khó khăn của mình mong đựoc mọi ngừoi giúp đỡ
Từ bảng tính Ecxel Mình có
Cột A ngày tháng năm (trong 1 ngày 1 ngừoi có thể làm 5 lÓt)
Cột B tên người làm
Cột C số lượng làm (đơn vị cái/ lot)
Cột D tổng thời gian làm hết 1 lot
Cột E mã sản phẩm ( có 2 mã 8Z3 và 6K1)
Cột F thời gian (phút để hoàn thành 1 lot)

=>
1.Hàm tính tổng thời gian làm việc của từng ngừoi , từng ngày theo từng mã sản phẩm
2.Số lựong đạt đựoc từng ngừoi theo từng ngày
Đa tạ các tiền bối
 
Top