Tạo addin excel VSTO bằng VB2015

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Trong quá trình viết phần 1, chúng tôi đã cố gắng truyền tải nội dung phần 2 vào phần 1 rồi.
Nếu bạn muốn tham khảo thêm có thể theo dõi ở đây:
(Lấy nội dung từ vùng Range trên Excel - dùng ngôn ngữ C#).

Do đó ở bài viết này, chúng tôi sẽ đi ngay vào phần 3:
PHẦN 3: PHÂN PHỐI VSTO tới máy tính khác
1. Đầu tiên tạo Addin VSTO

1.1 Mở MessageBox
1.2 Xác nhận dan sách Addin COM Addin
2. Phân phối Addin VSTO tới máy tính khác
2.1 Thực thi phát hành
2.2 Copy thư mục Công Khai tới máy tính khác
2.3 Xem nội dung bên trong thư mục Công Khai
2.4 Thực thi Setup để cài đặt Addin VSTO
2.5 Phân phối VSTO tới nhiều người thông qua sever
2.6 Thực thi addin VSTO đã được cài đặt
2.7 Thử mở COM VSTO panel
2.8 Addin VSTO đã được cài đặt được lưu ở đâu?
3. Tổng kết

3.1 Các câu hỏi hay gặp
3.2 Các vấn đề khác.
Nguồn:
 

Mabel_328

Yêu THVBA
addmin tiếp tục share thêm về VSTO đi
mục chuyển add-in sang máy khác dùng như thế nào ạ
 

17namvu

Yêu THVBA
addmin tiếp tục share thêm về VSTO đi
mục chuyển add-in sang máy khác dùng như thế nào ạ
Lúc bạn build thì addin VSTO nó xuất thành dạng exe rồi, các thư viện đã tạo nó đóng gói hết vào 1 tệp, chỉ cần copy và cài đặt file exe là được
 
Top