Tàng hình cells

vbano1

SMod
Thành viên BQT
Đây không hẳn là bài hướng dẫn, nói đúng hơn là vấn đề mình không hiểu, do đó nếu ai giúp mình trả lời được điều không hiểu dưới đây, thì mình rất cám ơn.

1. Bối cảnh: Trong nhiều trường hợp bạn muốn giấu thông tin.
Tôi ví dụ, khi bạn làm chương trình có hai thông báo bằng ngôn ngữ tiếng anh, hoặc tiếng việt. Thường chúng ta sẽ ghi chúng ra một sheet.
Và bạn không muốn người dùng nhìn thấy chúng. Bạn có các phương án sau:
-Để font chữ màu trắng.
-Ẩn cột, hàng.
-Khóa sheet.
-Ẩn sheet.

Tuy nhiên trong một số trường hợp, thông tin thì muốn ẩn, nhưng không muốn ẩn sheet đi. Ta có một cách như sau (đúng ra là thấy người ta làm vậy).

2. Bài toán:
Tôi muốn tàng hình cells B2. Có nghĩa là cells B2 có giá trị, nhưng bạn không nhìn thấy giá trị đó bằng mắt, trừ khi bạn trỏ chuột vào cells B2. Nghe qua điều này, bạn hình dung "Chắc là lại để font chữ màu trắng chứ gì". Nếu câu chuyện đơn giản như vậy, tôi đã không viết bài viết này.

3. Thao tác:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn click chuột phải vào ô B2 và chọn Format Cells...

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn vào Custom (1), ở phần Type (2) bạn nhập ";;;" và ấn OK (3).

4. Kết quả:
Tôi nhập 2 vào cells B2. Bây giờ tôi đang trỏ chuột vào cells B2.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Ô B2 hoàn toàn trắng, nhưng giá trị thể hiện là 2.

Câu hỏi: Bạn có thể chỉ cho tôi, tại sao nhập định dạng format ";;;" lại thành ra như thế này không?
 

ducdoom

Thành viên mới
Xin chào @vbano1,
Bài toán của anh đã thúc đẩy tôi tìm hiểu về chức năng Number Format của Excel.
Sau khi tham khảo tại trang này, tôi xin tóm tắt ngắn gọn theo ý hiểu của mình như sau:

Định dạng Number Format có 1 cấu trúc cụ thể bao gồm tối đa 4 phần. Mỗi phần được phân cách bởi 1 dấu chấm phẩy ( ; ) Ý nghĩa của mỗi phần có thể hiểu nôm na như sau:
Kiểu hiển thị nếu là số dương ; Kiểu hiển thị nếu là số âm ; Kiểu hiển thị nếu là số 0 ; Kiểu hiển thị nếu là chuỗi

Vì anh nhập định dạng là ";;;" nên Excel sẽ hiểu như sau:
ký tự rỗng ; ký tự rỗng ; ký tự rỗng ; ký tự rỗng

Nên dù cho ta nhập giá trị nào đi chăng nữa thì Excel cũng chỉ thể hiện ra ký tự rỗng ("") mà ta nhìn thấy như hình kết quả của #1 bên trên.
 
Top