Tài liệu học VBA cơ bản !

hoangkiss

Yêu THVBA
Gửi mọi người file Tài liệu học VBA cơ bản ạ !

(bản dịch từ tiếng Pháp tự động trên GG Translate nên có chỗ nào sai sót mọi người góp ý nhé ! )
file pdf gốc : Le langage VBA pour Excel.pdf
Link tải :
 
Top