Sử dụng Excel để phác họa ý tưởng, trình bày yêu cầu

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Thấy mọi người đều khen các anh chị trên tuhocvba.net trình bày đẹp mắt và chuyên nghiệp. Hơn nữa, các thành viên thì lại gặp nhiều vấn đề trong trình bày.
Vì vậy topic này được mở ra để giúp các bạn phác họa ý tưởng, cũng như trình bày sắp xếp trên excel sao cho đẹp, người ngoài nhìn vào thấy dễ hiểu.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

Euler

Mod
Thành viên BQT
Tương tác giữa người yêu cầu và người xác nhận là cần thiết để đưa ra chương trình đúng với yêu cầu và ý đồ của người ra yêu cầu.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Top