Read code Module

T

thanhphong

Guest
Tên hàm cũng có thể xuất hiện trước dấu"=" chứ không chỉ sau dấu "=" đâu ạ.
Mã:
If tenham1(a,b,c) = x or x = tenham2(a,b,c)
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Tên hàm và thủ tục đều đã liệt kê ra rồi, mình gán nó vào Dic.
Đối với một thủ tục cần kiểm tra có những hàm nào trong đó, replace hết khoảng trống rồi dùng instr kiểm tra cho nhanh ạ.
Kiểm tra dấu "=" ở cả trước và sau luôn.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
T

thanhphong

Guest
Theo em chỉ nên replace vbtab thành dấu cách. không nên bỏ dấu cách.
Replace dấu "=" thành dấu cách.
Còn trường hợp này nữa:
Mã:
x = a & cutkitu(...)
kiểu gì trước tên hàm cũng có dấu cách.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
@NhanSu Không cần phải tìm gì nữa đâu nha bạn ơi. Euler code xong rồi.
Cảm ơn @thanhphong
Dùng chính Tool phân tích code để phân tích nó luôn.
Cần điều chỉnh lại xíu nữa là OK. Mai Euler làm tiếp.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Theo em chỉ nên replace vbtab thành dấu cách. không nên bỏ dấu cách.
Replace dấu "=" thành dấu cách.
Còn trường hợp này nữa:
Mã:
x = a & cutkitu(...)
kiểu gì trước tên hàm cũng có dấu cách.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
Phải tìm tên_hàm( + dấu cách , hoặc : dấu cách+ tên_hàm(
Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

thanhphong quá giỏi.
 
B

bvtvba

Guest
Nạp tên hàm cần phân tích code vào Dic luôn đi anh, tránh trùng lặp.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Hihi, đúng rồi.
Như này là OK.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 
Top