Re:VIEW Starter là công cụ tuyệt vời cho người viết tài liệu kỹ thuật

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Re:VIEW Starter là công cụ để viết tài liệu kỹ thuật.
Ban đầu, một công cụ có tên "Re: VIEW" đã được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng sách kỹ thuật và "Re: VIEW Starter" là một phiên bản cải tiến của nó.
So với Re:VIEW, nó có các điểm mạnh sau:
 • Cài đặt ban đầu có thể được thực hiện với GUI
 • Nó có một thiết kế đẹp mắt
 • Tự động bọc các dòng dài trong mã
 • Không thể tách chú thích và mã
 • Chức năng số thứ tự dòng phong phú
 • Chỉnh lý các lệnh (command) đơn giản
 • Tùy ý một danh sách có thứ tự lồng vào nhau
 • Có thể thêm code hay ký tự đầu dòng vào note.
 • Có thể chỉ định nơi đặt hình
 • Với comment chi tiết cho người mới bắt đầu LaTeX
Ngoài ra :
 • Nhấn mạnh vào phong cách gothic của chữ nét đậm
 • Có thể chỉ định ngắt dòng cho các tiêu đề dài
 • Chuyên mục luôn ở trang cuối cùng
 • Gắn số thứ tự list đơn giản
(Còn nữa)
Nguồn:
 
Top