Quyền lợi của các thành viên được vinh danh trên diễn đàn

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Các qui định mới này được áp dụng bắt đầu từ 5/2020.

1. Các thành viên nhận được giấy khen trên diễn đàn, có thể qui đổi thành hiện vật quà thưởng sẽ công bố vào dịp cuối năm.
2. Đối với các giấy khen đã đi kèm hiện vật quà thưởng thì không áp dụng quy định này.
3. Vì mỗi giấy khen tương ứng với số tiền nhất định (công bố sau), nên thành viên có thể góp nhiều giấy khen trong nhiều năm để đổi lấy quà thưởng có giá trị lớn.
4. Thành viên có thể chuyển nhượng giấy khen cho thành viên khác bằng cách thông báo cho chúng tôi biết trong topic mà diễn đàn thông báo đổi giấy khen thành quà.
5. Các thành viên đã từng nhận giấy khen trên diễn đàn có thể quảng bá khóa học hay trang web cá nhân dưới chữ ký của mình bằng font chữ to hơn cỡ chữ bình thường (size 22).

Diễn đàn không cung cấp khóa học hay bán sách nào, tuy nhiên cho phép thành viên quảng bá khóa học hay trang web cá nhân dưới chữ ký của mình bằng font chữ bình thường, không được để cỡ chữ tơ quá khổ. Riêng thành viên đã được vinh danh, từng nhận giấy khen thì có thêm đặc quyền, để cỡ chữ to hơn bình thường. Đây không phải là việc xấu.
 
Top