Nhóm để thu gọn hàng hoặc cột trong Excel

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Khi phân tích dữ liệu, chúng ta muốn quan tâm một khu vực nhỏ, để không làm mất tập trung, chúng ta sẽ cho ẩn các thành phần không liên quan.
Trong trường hợp đó, các bạn có thể sử dụng Group.
Trường hợp Group hàng:
Ví dụ dưới đây chúng ta muốn cuốn chiếu dòng dữ liệu cho tới dòng 4. Vậy ta sẽ select dòng 2 và 3:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Sau đó vào thẻ Data:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Sau đó chọn Group:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bạn sẽ được kết quả như sau:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Nếu ấn vào dấu "-" thì kết quả sẽ được thu gọn lại:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Làm thế tương tự cho các nhóm Phú Thọ, Hưng Yên.

Trường hợp Group Cột:
Làm tương tự, bạn chọn cột và sau đó cũng thực hiện Group như trên.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Đây là kỹ thuật thường được sử dụng trong các tài liệu trong công ty mình (Nhật Bản).
Nguồn tham khảo:
 
Top