Nhờ mọi người giúp mình nhập chỉ số dưới và cho nó hiển thị ra textbox trong VBA POWERPOINT ạ. Mình đang rất cần. Xin cảm ơn.

Nguyễn Bá

Thành viên mới
Mình muốn viết code có chứa chỉ số dưới, ví dụ: H2O để chỉ số dưới hiển thị trong textbox thì phải làm sao ạ.
Cụ thể code đơn giản: if textbox1="H" and textbox2="O" then textbox3 ="H2O".
Trong đó số 2 là chỉ số dưới ạ.
 

bluestar

Thành viên mới
Mình muốn viết code có chứa chỉ số dưới, ví dụ: H2O để chỉ số dưới hiển thị trong textbox thì phải làm sao ạ.
Cụ thể code đơn giản: if textbox1="H" and textbox2="O" then textbox3 ="H2O".
Trong đó số 2 là chỉ số dưới ạ.
Tham khảo thử code này xem sao.
Rich (BB code):
ActivePresentation.Slides(1).Shapes("Title 1").TextFrame.TextRange.Characters(2).Font.Subscript = True
 
Top