Nhờ giúp VBA tính tổng từ các sheet vào sheet tổng hợp.

Vũ Bảo Nam

Thành viên mới
Chào ace, hiện tại mình đang làm báo cáo bán hàng, mình đã sử dụng SUMIFS, SUMPRODUCT,... nhưng do dữ liệu quá lớn nên file chạy rất chậm nhờ các ace diễn đàn giúp đỡ code VBA để chạy cho nhẹ. Nội dung file báo cáo như sau:
1. Các sheet GT, MT, B2B là sheet nhập dữ liệu hàng ngày.
2. Sheet tổng hợp là sheet tính tổng theo ngày, theo sản phẩm, theo đặc điểm của 3 sheet nhập liệu.
3. Cấu trúc của các sheet nhập liệu và sheet tổng hợp giống nhau.
4. File này mình làm để sử dụng nhập liệu cho 1 năm.
Mình có đính kèm file và ảnh, nhờ ace giúp đỡ, xin cảm ơn.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

thanhphong

Thành viên
INPUT: sheet GT, MT, B2B
OUTPUT: sheet Tong_Hop
Logic tính toán:
Ví dụ cho cells G11 (sheet Tong_Hop) = G11 (sheet GT) + G11 (sheet MT) + G11 (sheet B2B)
Mình hiểu vậy có đúng không? Hay còn logic nào khác?
Bạn nên đưa ra file demo trên đó đã có tính toán tổng hợp của bạn để mọi người dễ hình dung kết quả mong muốn trông như thế nào?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

Vũ Bảo Nam

Thành viên mới
INPUT: sheet GT, MT, B2B
OUTPUT: sheet Tong_Hop
Logic tính toán:
Ví dụ cho cells G11 (sheet Tong_Hop) = G11 (sheet GT) + G11 (sheet MT) + G11 (sheet B2B)
Mình hiểu vậy có đúng không? Hay còn logic nào khác?
Bạn nên đưa ra file demo trên đó đã có tính toán tổng hợp của bạn để mọi người dễ hình dung kết quả mong muốn trông như thế nào?
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
@thanhphong đúng như logic bạn nói, ngoài ra không có yêu cầu khác, mình sơ xuất không nêu ra demo 🤣
 
Top