Nhờ giúp cách lấy ra dữ liệu cột chỉ định trong file CSV

OaOa

Thành viên mới
Em có 2 file CSV khác nhau, em muốn lấy dữ liệu của 1 cột (cột M) trong file CSV và import nó vào cột M file CSV còn lại với điều kiện là dữ liệu của cột F hai file giống nhau.
Bên công ty em bị vấn đề security, em không lấy được file về, nên chỉ mô tả được vậy. TTvTT
Em mới học VBA được chút ít nên mù tịt .Mong anh chị nào hiểu giúp đỡ em với.
Em xin cảm ơn nhiều lắm ạ
 
Top