Nhờ chỉnh sửa file phương án

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Lê Vũ Thảo

Thành viên mới
Mình có file làm phương án thu trong đấy có 2 phần để in phiếu
Ở phần in phiếu thu mình tạo một combo vb để in trong phần chọn phiếu theo số thứ tự trong thôn đó có 189 hộ thì phần từ phiếu nó hiện đúng 189 phiếu còn phần đến phiếu nó hiện không đúng tăng lên nhiều và đồng thời nó hiện 2 lần
Nên nhờ mọi người giúp mình với
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

thanhphong

Thành viên
Tôi vẫn chưa hiểu nội dung là gì.
Tại sao từ phiếu hiện 189 phiếu là đúng? Nó lấy thông tin từ sheet nào để thể hiện 189 phiếu? Hãy chỉ rõ logic.
Phần đến phiếu hiện 238 phiếu là sai? Tại sao sai? Đúng là bao nhiêu? Nó phải lấy thông tin từ sheet nào để hiển thị số phiếu?
Logic của UserForm3 này là gì, hãy chỉ rõ.
 

Lê Vũ Thảo

Thành viên mới
Nó lấy thông tin trong t1 mình t1. T2.... tương đương với thôn 1 khi mình chọn trên from sai vì số phiếu chỉ đến 189 tương ứng với 189 hộ dân
 
Sửa lần cuối:

thanhphong

Thành viên
Bởi vì cái chọn Thôn của bạn không có tác dụng trên userform.
Dù ở đây chọn thôn 1.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Nhưng code của bạn lại viết thế này:
Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim i As Integer
For i = 9 To 9
 Me.CombThon.AddItem i
Next
 Me.CombThon.Value = 1
With Sheets("T" & Sheet13.Range("F9").Value)
 For i = 5 To .Range("A65500").End(xlUp).Row
  Me.CombFrom.AddItem .Range("A" & i).Value
  Me.CombTo.AddItem .Range("A" & i).Value
 Next
End With
End Sub
Chú ý dòng code số 7. Có nghĩa là ở trên form dù là chọn thôn 1 nhưng code này nó cứ chạy tìm tới ô F9 ở sheet 13.
Mà ở đây thì lại đang là thôn 9.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Tôi mở sheet T9 lên thì chỉ có 130 mục.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Do đó trên form nó cũng hiện 130 mục.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

Lê Vũ Thảo

Thành viên mới
Còn cái của phiếu thu chổ in phiếu thu phương án chọn thôn 1 nó củng vẩn lỗi thể hiện ko đúng thứ tự như thế
 

thanhphong

Thành viên
Bạn không biết đọc code à?
Userform1.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Mã:
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim i As Integer
For i = 1 To 8
 Me.CombThon.AddItem i
Next
 Me.CombThon.Value = 1
With Sheets("T" & Sheet9.Range("f9").Value)
 For i = 8 To .Range("A65500").End(xlUp).Row
  Me.CombFrom.AddItem .Range("A" & i).Value
 Next
End With
End Sub
Tại sao nó là 257 vì nó load ở ô F9 sheet 9.
Ở đây đang để là thôn 6.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn mở sheet T6 xem có đúng là 257 mục không. Tôi thấy đúng. Vậy còn kêu ca gì nữa.

Hãy chú ý:
Cái gì sai? Tôi đọc yêu cầu từ nãy giờ của bạn, tôi vẫn không hiểu cái gì sai.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Những người ở diễn đàn tuhocvba.net không có thời gian giải quyết những bài toán như thế này.
Tôi mời bạn mang bài toán kiểu như thế này sang bên giaiphapexcel.com và thực hiện hỏi đáp. Level của tuhocvba.net không giải quyết những bài toán như thế này.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top