Nhờ chỉ giáo làm file Google Sheet hoặc Exel chăm sóc và lọc data khách hàng

leedinhthu

Thành viên mới
Sếp giao việc mà không tự làm được các bác ạ.
Mọi người ai biết làm file Google Sheet hoặc Exel giống videos dưới nhận giúp em nhé. Công xá bao nhiêu em xin gửi ạ.

Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện

Em cần chỉnh sửa thêm chút như này nữa

1. Mục DATA và nhập Data
* Tạo thêm Ô nhập ở phía trên như sau:
Mã KH ................ Tên ................... SĐT .....................
Địa chỉ ........................................... Nguồn ..................
Thông tin ........................................ Trạng Thái ............

* Bảng data
Mã KH / Tên / SĐT / Địa chỉ / Nguồn / Thông tin / Trạng thái / Ngày liên hệ gần nhất / Ngày chăm sóc tiếp theo

2. Giao dịch

* Chỉnh sửa bổ sung thông tin giao dịch
Mã KH / Tên / SĐT / Địa chỉ / Nguồn / Thông tin / Trạng thái / Ngày liên hệ gần nhất / Ngày chăm sóc tiếp theo

* Lọc thông tin khách hàng liên hệ
Theo ngày: Hôm nay / ngày mai / lớn hơn 3 ngày tới
Theo trạng thái: Tiềm năng / Fail / Chốt đợi làm / Đã hoàn thành

Xin cảm ơn các bác.
SĐT / ZALO: 0936005100
 
Top