Nhập dữ liệu có liên quan nhau vào Combobox trên UserForm!

Chuongmisis09

Thành viên mới
Chào các bạn!
Mình đang lập 1 file VBA dùng để nhập dữ liệu có gợi ý trước. Sao cho khi chọn ở Combobox1 dữ liệu cấp 1 thì ở Combobox2 sẽ tự động nhảy danh sách các dữ liệu cấp 2 tương ứng với dữ liệu cấp 1 đó. (tương tự như chọn tỉnh --> các huyện ---> các xã, nhưng khác là sử dụng trên Userform)
VD: Sản phẩm 1 (Gồm các chi tiết A1, B1, C1, D1.... và ký hiệu tương ứng); Sản phẩm 2 (Gồm các chi tiết A2, B2, C2, D2.... và ký hiệu tương ứng); Sản phẩm 3 (Gồm các chi tiết A3, B3, C3, D3.... và ký hiệu tương ứng)
Mong các cao nhân giúp đỡ!
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Tham khảo topic này:
Chú ý, không viết bài hỏi đáp trong box lập trình VBA>
 
Top