Mục lục cho Box Thiết Kế Giao Diện Excel

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT

Nội dung bài học khá dài. Bài học sẽ giới thiệu cách tạo ra Tab mới trên file excel, gán macro cho nhãn label trên Tab mới.
Hướng dẫn sử dụng phần mềm UI.
Thời gian cần để lĩnh hội bài học: Các bạn cần 2 tiếng để vừa xem video vừa làm theo. Vì vậy hãy bình tĩnh và thực hành theo.


Rõ ràng, để tạo ra mã XML thật là vất vả và khó khăn. Vì vậy chúng ta cần một phần mềm trực quan để tạo ra mã XML làm cơ sở thiết kế giao diện Excel.
Thời gian cần để lĩnh hội bài học: Các bạn cần 2 tiếng để vừa xem video vừa làm theo. Vì vậy hãy bình tĩnh và thực hành theo.

Học qua ví dụ:
Ví dụ số 1: Thời gian lĩnh hội bài học: Các bạn cần 30 phút để vừa xem video vừa thực hành theo.​
Ví dụ số 2: . Thời gian lĩnh hội bài học: Các bạn cần 30 phút để vừa xem video vừa thực hành theo.​
Ví dụ số 3: . Chú ý phần mềm UI không làm được việc này, nên ta sẽ sử dụng winrar xuất xml của file excel ra và sau đó dùng XML Notepad biên tập lại.​
Ví dụ số 4: . Mỗi lần chúng ta ấn nút bấm thì Count trên Tab sẽ tự động tăng/giảm hoặc bị reset về 0. Tôi chưa hình dung được khả năng áp dụng nó vào những việc gì, nhưng chúng ta cũng cần biết chúng ta có khả năng làm được những việc như thế.​
 
Top