Mọi người giúp tìm kiếm dữ liệu giống nhau ở nhiều sheet

quanghuyen0124

Yêu THVBA
như tiêu đề , mình có nhiều sheet 1,2,3,4,5,6,7,8,9..... có xóa sheet khi lâu ko dùng đến
mọi người giúp ở sheet2 hoặc sheet3 ở Cột G (điện thoại )
mình muốn tìm xem nó có bị trùng ở cột G những sheet khác hay ko,
nếu trùng sdt thì ở Cột B (tên sản phẩm) đó sẽ hiện màu vàng để cảnh báo.
ko tô màu được thì có thể hiện sang cột bên cạnh sdt bị trùng cũng được ạ
nếu trùng ở sheet nào có thông báo thì càng tốt,
các sheet khác , cột vẫn giống nhau hết, chỉ khác dữ liệu nhập vào thôi ạ
thank mọi người đã đọc,
có j mọi người cứ nêu mình nhé
đây là link file excel

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
Sửa lần cuối:

NgayChuNhat

Yêu THVBA
Theo mình nếu muốn gộp dữ liệu các sheets thì copy hết về 1 sheet rồi Remove Duplicate.
Nếu muốn tìm giá trị bị trùng thì dùng vòng lặp (for...next) để so sánh lần lượt sheets1 tới sheets cuối cùng rồi tô màu ô bị trùng nhưng sẽ phát sinh trường hợp 1 ô ở sheets1 đồng thời trùng với nhiều ô ở các sheets khác nhau.
 

jd86

Yêu THVBA
quanghuyen0124
Thử cái này xem có được không nhé :)

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Mã:
Sub MYRUN()
  Dim ws As Worksheet
  Dim i As Long
  Dim j As Long
  Dim str_sdt() As String
  Dim str_shn() As String
  Dim str_in() As Long
  j = 0
  For Each ws In Worksheets
    If ws.Name <> "CODE___" Then
      i = 2
      Do While ws.Cells(i, 7).Text <> ""
        i = i + 1
        j = j + 1
      Loop
    End If
  Next ws
  ReDim str_sdt(j - 1)
  ReDim str_shn(j - 1)
  ReDim str_in(j - 1)
  '
  j = 0
  For Each ws In Worksheets
    If ws.Name <> "CODE___" Then
      i = 2
      Do While ws.Cells(i, 7).Text <> ""
        str_sdt(j) = ws.Cells(i, 7).Text
        str_shn(j) = ws.Name
        str_in(j) = i
        i = i + 1
        j = j + 1
      Loop
    End If
  Next ws
  '
  i = 0: j = 0
  For i = 1 To UBound(str_sdt)
    For j = 0 To i - 1
      If str_sdt(i) = str_sdt(j) Then
        Sheets(str_shn(i)).Cells(str_in(i), 8).Value = str_shn(j)
        Sheets(str_shn(i)).Cells(str_in(i), 2).Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
        Exit For
      End If
    Next j
  Next i
  MsgBox "ok"
End Sub
 
Sửa lần cuối:

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
@jd86
Bạn lưu ý phải đặt code trong thẻ code, xin xem mục 4 trong bài viết này.
Nếu tái diễn sẽ tính là vi phạm, mong bạn lưu ý. Không đưa code vào hình ảnh.
 
Top