Mn chỉ giúp em cách làm thế nào lấy dữ liệu web vô excel từ nhiều link với a

Học Hỏi

Yêu THVBA
Mọi người ai biết hướng dẫn em làm lấy dữ liệu BCTC từ website về excel tự động như video này với a

Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện
 
Top