Lưu file xla (có mật khẩu VBA) thành file xlsm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Trước kia có admin Thứ hỗ trợ vấn đề này. Khi đó bài viết của Thứ vẫn còn lan man. Vì vậy lần này lại có việc cần lưu file xla sang file xlsm để từ đó dùng Tool bẻ khóa (macro), tất nhiên phục vụ khám phá bên trong và chia sẻ kiến thức cho anh em. Nhưng mà không làm được.
Vì vậy rất mong các thành viên chia sẻ kinh nghiệm cũng như kiến thức lưu file xla (có đặt mật khẩu) thành file xlsm.
Xin chân thành cảm ơn
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Giả thiết file xla có tên là tuhocvba2021.xla
Khi đó code triển khai trên file bất kỳ là:
Mã:
Sub tuhocvba20210618()
  Dim objAddin As AddIn
  For Each objAddin In AddIns
    If InStr(1, objAddin.FullName, "tuhocvba2021") > 0 Then
      objAddin.Application.Workbooks("tuhocvba2021.xla").IsAddin = Flase
    End If
  Next
  
End Sub
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Sau rất nhiều tìm kiếm trên google mà không thành công, có thể nói đây là bài viết đầu tiên trên internet mà làm trọn vẹn được yêu cầu: Save file xla which is protected to xlsm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top