Loard dữ liệu Excel vào Webtise bằng VBA

ConGaVBA1231

Yêu THVBA
Chào cả nhà
Mình cần cả nhà thông hộ mình giải pháp VBA như sau:
Khi click Command button thì xảy ra sự kiện các dữ liệu trong ô tính được chỉ định sẽ tự loard vào Webtise. Ví dụ Cụ thể là: mình có 1 link Facebook Textbox1 đưa vào ô tên đăng nhập của Webtise FB, Textbox2 đưa vào ô Password của Webtise FB và tự loard đăng nhập!

Siêu nhân nào có giải pháp hướng dẫn cụ thể giúp mình với, Tks!
 
Top