Lấy link text của một file

giaiphapvba

Administrator
Thành viên BQT
Bài viết ở đây được chuyển thành topic mới:

Yêu cầu 1: Unlock file.
Đã được hoàn thành bởi @tuhocvba
Link file đã được unlock pass macro (pass nếu có bây giờ sẽ là 123456):

Yêu cầu 2: Lấy link text điền vào cột 8.
Trích:
Đây là file lấy link của các file trên máy tính, em có down được file trên của anh Bé trên web khác. Mục đích của em là xây dựng 1 file quản lý tài liệu ở công ty, em sẽ dùng file lấy link này để list toàn bộ file trong ổ đĩa chứa tài liệu, sau đó dùng form tìm kiếm theo từ khóa để truy suất đến tài liệu cần tìm. Tuy nhiên vấn đề của em là file này không đưa ra được đường dẫn ở dạng text (cần đoạn text này để phân loại file tài liệu) và file này bị khóa. Kính mong các Ad và các bác giúp em với.
Mong muốn của em là tự động xuất ra text chỉ đường dẫn của file như ảnh.
Cảm ơn và mong được giúp đỡ !
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

bvtvba

Thành viên tích cực
1. Xác định moldule cần chỉnh sửa:
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Nếu tôi thêm dòng code:
Mã:
Cells(iRow, 8) = FileItem.Path
thì ta sẽ có đường link file ghi vào cột 8 là: D:\VBA\VBA101\20.xlsm
Tuy nhiên ví dụ bạn đưa ra dường như là muốn lấy link folder?
Cái này cần làm rõ.

2. Làm rõ nội dung bài toán.
Cần xây dựng một hàm, trong đó:
INPUT: D:\VBA\VBA101\20.xlsm
OUTPUT: D:\VBA\VBA101 <Tôi hiểu như thế này đúng hay sai? >
Hoặc OUTPUT: D:\VBA
Toàn bộ ví dụ bạn đưa ra đều ghi là D:\VBA nên tôi không biết đường link text của bạn là cái gì? Khái niệm đường link text rất mù mờ. Nếu bạn muốn là đường dẫn nguyên bản D:\VBA\VBA101\20.xlsm thì quay lại mục 1 như ở trên tôi đã nói. Hoặc hãy chỉ rõ ra, với input như trên, thì đâu là output mà bạn mong muốn?
@Embevinhphuc
 
Top