Làm sao để hiển thị tên các đối tượng trong powerpoint

vbano1

SMod
Thành viên BQT
Như tiêu đề bài viết , mình sẽ trình bày " How to take name an object in PowerPoint Slide"
Trong excel, chỉ cần click vào đối tượng là chúng ta quan sát được tên đối tượng.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Trong powerpoint thì không hiển thị đập vào mắt ngay như vậy, các bạn vào Format và tại đây sẽ quan sát được tên đối tượng mà bạn đang select.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Ở giao diện trên, nếu ấn vào biểu tượng "mắt" thì sẽ ẩn/hiện đối tượng đang được select.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Với VBA trên powperpoint thì có thể lấy name (id) nhanh chóng:
Nếu ta chỉ quan tâm tới các shape mà bản thân chúng có thể nhập được text bên trong, ta sử dụng code curShape.TextFrame.HasText
Mã:
Sub ListAllShapes2()

  Dim curSlide As Slide
  Dim curShape As Shape

  For Each curSlide In ActivePresentation.Slides
    Debug.Print curSlide.SlideID
    For Each curShape In curSlide.Shapes

        If curShape.TextFrame.HasText Then 'Ta chi quan tam toi cac doi tuong chen duoc text
          Debug.Print curShape.Name
        End If

    Next curShape
  Next curSlide
End Sub
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Nếu không quan tâm tới các đối tượng chèn được text, ta lấy tên tất cả các shape bao gồm cả các thể loại không chèn được text như là:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Khi đó ta chạy code:
Mã:
Sub ListAllShapes()

Dim curSlide As Slide
Dim curShape As Shape

For Each curSlide In ActivePresentation.Slides
  Debug.Print curSlide.SlideNumber
  For Each curShape In curSlide.Shapes
        Debug.Print curShape.Name
  Next curShape
Next curSlide
End Sub
Nó sẽ liệt kê toàn bộ shape đang có trên slide.
 

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Thực hiện theo hình minh họa ở dưới.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Office 2016 thì nhớ click vào đối tượng => Tab Format => Selection Panel
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Nguồn:
 
Top