Không dùng Assign macro có được không?

Euler

Mod
Thành viên BQT
Giải đáp vấn đề của bạn @thankinhai .
Lý do bạn bị nhắc nhở, vì:
-Bạn tự ý cho rằng cách làm của mình là tối ưu, là tốt. Lấy suy nghĩ đó làm cơ sở, đòi hỏi người khác phải đi theo hướng suy nghĩ của mình.
Cụ thể, bạn sử dụng Label thay cho nút bấm, và gán macro cho Label.
Dù được hướng dẫn dùng sự kiện click cho Label để call macro, nhưng vẫn cho rằng ý kiến của mình là tốt, có thể nói là rất bảo thủ.

Một là, việc gán macro cho label hay nút bấm là việc tôi không bao giờ làm, tôi không nhin thấy ưu điểm nào của cách làm này. Bạn có thói quen đó không có nghĩa cách làm đó là tiện lợi hay có ưu điểm gì, ngoại trừ đó là thói quen.

Nếu nhìn vào code, làm sao để dễ hiểu, cách call các macro là phổ biến, chương trình từ đâu liên kết tới đâu được thể hiện rất rõ ràng bằng code. Trong khi đó việc gán macro, chính người thực hiện gán, sau một thời gian, họ chẳng nhớ là nút bấm này đang sử dụng macro nào nếu không xem lại. Trong khi xem lại, có khi lại nhỡ tay chọn nhầm vào macro khác thì còn mệt nữa.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Cách Call macro thường được thấy với người code chuyên nghiệp. Tôi không nhận mình chuyên nghiệp, nhưng trong tất cả các Tools mà tôi thấy tâm đắc bởi thiết kế đẹp, code mẫu mực, comment dễ hiểu, thì tôi thấy mọi người đều dùng cách này.
Tôi không thấy Label của ActiveX Control có sự khác biệt nào với Label thông thường, vì vậy lý do đẹp mà bạn nói là không có cơ sở.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


Bạn nêu yêu cầu để người khác code theo thói quen của bạn, mà không quan tâm thời gian code là bao nhiêu thời gian. Thời gian code chắc chắn là nhiều, trong khi giải pháp rất đơn giản là bạn hãy dùng Label của ActiveX Control.
Sau đó viết code cho sự kiện click:
Mã:
Private Sub Label1_Click()
    Call test1
End Sub
Như vậy Tool của vothanhthu sẽ thay đổi tên đồng bộ hết một loạt. Chẳng có trở ngại nào nữa.
Ngoài ra, nay ý kiến của bạn là không thay đổi tên hàm, mai lại có người bảo là nên giữ nguyên nội dung comment đừng thay đổi... Không ai có dư thời gian để đáp ứng các yêu cầu bất tận như vậy.

Các ý tưởng có tính xây dựng sẽ được chúng tôi đánh giá và nhìn nhận. Đừng tự ý cho là tốt. Việc của bạn là nêu lý do. Đánh giá là ở phía chúng tôi. Ví dụ, hãy xem . Mặc định tốt, đẹp mà không chỉ ra được dẫn chứng, nó cho thấy bạn bảo thủ, ý kiến tranh luận sẽ không được nhìn nhận.
Ngay cả vothanhthu khi nêu các dự án, đặt ra câu hỏi có nên tiến hành không, sau khi tương tác trao đổi với chúng tôi, bạn ấy đi tới kết luận là dừng, không làm nữa.

Đánh giá mức độ cần thiết, chi phí thời gian bỏ ra, ý nghĩa của việc sẽ làm thì mới thực hiện. Không phải cứ muốn thì làm, cái mình muốn chưa chắc đã là cái người khác muốn. Vì vậy mong bạn hiểu và hãy dùng khoảng thời gian 1 năm để đọc bài viết trên diễn đàn nhiều hơn, hiểu văn hóa hoạt động của diễn đàn.
 
Top