Không cho chỉnh sửa khi đã nhập

Sang Huynh

Thành viên mới
Hi AC,

Anh chị có đoạn code nào về: Khóa sheet hay cột khi đã nhập dữ liệu 1 lần không a.
Hiện tại em đang gặp khó khăn. Vì có nhân viên nhập dữ liệu vào 1 cột và xóa đi xóa lại nhiều lần. AC nào có đoạn code chỉ cần nhập dữ liệu vào 1 cột là nó sẽ khóa lại không ạ.
Cho em xin với ạ.

Thank you so much.
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Đoạn code dưới đây sẽ khóa cột C (cột 3) sau khi nhập dữ liệu trên cột này:
Mã:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
    If Target.Column = 3 Then
        ThisWorkbook.Sheets(1).Protect Password:="YourPassword"
    End If
End Sub
 
Top