Khai báo nhiều biến bằng for

TungDauTen

Yêu THVBA
Chào anh chị,
Em có 1 vấn đề là có cách nào khai báo nhiều biến bằng vòng lặp for không ạ? Mong anh chị giúp đỡ
Ví dụ.
For i=0 to 10
Dim "C" & i as List(Of String)=New List(of String)
Next
Em cảm ơn!
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Sao không dùng mảng, nếu bạn muốn có nhiều phần tử chung kiểu dữ liệu.
 
  • Love
Reactions: CRV

TungDauTen

Yêu THVBA
Sao không dùng mảng, nếu bạn muốn có nhiều phần tử chung kiểu dữ liệu.
Dạ. Em muốn chạy nhiều thread cùng 1 lúc bằng vòng lặp để lấy ra toàn bộ files trong thư mục,đưa toàn bộ phần tử add vào list nhưng chưa biết khai báo như thế nào để có được nhiều list một cách nhanh nhất.
Anh/chị có cách nào giúp em vs ạ.
Em cảm ơn.
 

CRV

SMod
Thành viên BQT
Trong VBA, bạn có thể sử dụng mảng để lưu trữ các danh sách hoặc biến tương tự. Tuy nhiên, không thể khai báo biến có tên động như bạn muốn trong ví dụ của bạn. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng một mảng để lưu trữ các danh sách như sau:
Mã:
Dim myLists(0 To 10) As Object
' Khai báo mảng để lưu trữ các danh sách

For i = 0 To 10
    Set myLists(i) = New Collection
    ' Khởi tạo một Collection mới cho mỗi phần tử của mảng
Next i
 
Top