[Hỏi]VB.NET khởi động ứng dụng cùng window

 • Thread starter Deleted member 293
 • Ngày gửi
D

Deleted member 293

Guest
Em chào các anh chị trên diễn đàn.
Em đã tìm nhiều đoạn code trên internet mà vẫn chưa thành công. Anh chị nào đã từng có kinh nghiệm, xử lý để cho app khởi động ngay khi window khởi động xong, thì cho em xin với.
 

BKKBG

Yêu THVBA nhất
Trên mạng thì cũng có cái dùng được, có cái không dùng được. Nếu như lọc những thứ không dùng được, chỉ còn lại những gì xài ok, thì chẳng còn gì để nói, chúng ta sẽ không mất thời gian. Tặng bạn đoạn code sau, mình đã từng sử dụng và đã OK. Code này mình không tự nghĩ ra, may quá trong chương trình vẫn còn lưu lại comment đường link trước kia đã tham khảo.
Bạn tạo một nút bấm trên chương trình của bạn, nút này dùng để đăng ký khởi động app cùng window. Chỉ cần chạy code một lần.
VB.NET:
    Dim regKey As Microsoft.Win32.RegistryKey
    On Error GoTo thoat
    regKey = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", True)
    regKey.SetValue(Application.ProductName, """" & Application.ExecutablePath & """")
    regKey.Close()
    MsgBox("Đã thành công")
    Exit Sub
thoat:
    MsgBox("Đã thất bại")
Nguồn tham khảo:
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Giả sử như đã thiết định khởi động cùng windows rồi.
Vậy có đoạn code VB.NET có thể hủy việc này hay không?
Nếu thao tác bằng tay thì hiện tại là ấn ctr alt del, vô task manager, tìm tới thẻ start và tại đây click vô hiệu hóa ứng dụng A,B,C,...
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

phuonghong1997

Yêu THVBA như điếu đổ
Bạn thử :
Mã:
Dim regKey As Microsoft.Win32.RegistryKey
   regKey = Microsoft.Win32.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run", True)
   regKey.DeleteValue(Application.ProductName, False)
   regKey.Close()
Nguồn .
 
Top