[Hỏi]Sự kiện select change và tô màu

tranphuhieu02

Yêu THVBA
Nhờ thầy/cô ACE chỉ tôi code nội dung này: Trong excel tôi tô vàng 1 ô bất kỳ của 1 cột thì dòng tương ứng của ô đó ở cột (mình cố định) thì ghi số +1, nếu tôi tô đỏ thì ghi số -1. Xin cảm ơn.
 
Không file demo, chỉ những thông tin mù mờ như thế này thì không thể cho code cụ thể được. Thầy tự sửa thông tin cho phù hợp nhé.
Mã:
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  If Target.Column = cotchidinh Then
    If Target.Interior.Color = MauVang Then
      Cells(Target.Row, cotcuaban) = 1
    ElseIf Target.Interior.Color = Maudo Then
      Cells(Target.Row, cotcuaban) = -1
    End If
    
  Else
    Exit Sub
  End If
End Sub
 
Về tiêu đề bài viết, theo tôi thì thầy không nên viết hoa toàn bộ chữ cái như vậy, rất khó coi.
Ngoài ra tiêu đề không phản ánh nội dung bài viết. Nếu ai cũng đặt tiêu đề giống thầy, thì khắp diễn đàn đâu đâu cũng chỉ có một tiêu đề giống nhau như thế này, khi đó thì thầy thấy có ổn không?
 
Top