Hỏi lệnh Validation

  • Thread starter bvtvba
  • Ngày gửi
B

bvtvba

Guest
Ai biết xin mách dùm với, xin chú ý không sử dụng code VBA.
Mình muốn:
Nếu cells M1 là rỗng thì không cho nhập vào cells N1.
Chỉ cho nhập vào N1 là số. Số này không được vượt quá giá trị của ô M1.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Mình dùng lệnh sau thì đạt được 50% yêu cầu. Nhưng khi ô M1 rỗng thì mình vẫn nhập được vào ô N1 mới đau.
Mã:
=IF(AND(M1<>"",ISNUMBER(N1),N1<=M1),N1,"")
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 

BGuz

VIP

Google dịch! Tôi không đơn giản với tình huống của mình vì tôi là người Hungary, Nhưng tôi đang cố gắng giúp bạn. Có lẽ đây là giải pháp bạn đang tìm kiếm (xem hình ảnh):
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

Công thức (tiếng Anh):
=IF(AND(LEN(M1)>0,ISNUMBER(M1),N1<=M1),M1,"")
 
B

bvtvba

Guest
@BGuz :
Thanks you. I have used your method and the results are very good.
 
T

thanhphong

Guest
@BGuz : With your method, if cells M1 is blank, i can input for N1.
Now, i want that, if cells M1 is blank, ignore input for N1.
if M1 is number, value for N1 is smaller than M1.
 
T

thanhphong

Guest
M1 is just a number or is empty.
 
B

bvtvba

Guest
Thanks you @BGuz .
I looked at your file. It works well.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh

I copied your code for cells C2 but it doesn't work.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh


When cell B2 is empty I expect that I can't type for cell C2 but why can I still type for cell C2.
Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
B

bvtvba

Guest
@BGuz :
I understood the reason. This item needs to be unchecked.
Thank you very much. Great, it worked already.

Bạn cần đăng nhập để thấy hình ảnh
 
Top