[Hỏi]Dàn hình vẽ và công thức toán sang trái phải tiết kiệm diện tích

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Câu hỏi:
Các thầy cô cho mình hỏi, muốn di chuyển hình sang bên phải để chừa diện tích bên trái gõ toán vào đó cho khỏi tốn diện tích thì code latex nên sửa thế nào thì tốt ạ?
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Đáp: (by Ngọc Loan page facebook Nhóm LaTex)
Mã:
\usepackage{multicol}
\begin{multicols}{2}
   VĂN BẢN
\columnbreak
\begin{center}
    HÌNH
\end{center}
\end{multicols}
Kết quả:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Mới học được cách này thấy hay được các thầy sử dụng:
Mã:
\parbox[c]{0.5\textwidth}{ }
\parbox[c]{0.5\textwidth}{\includegraphics[scale=0.45]{hinh/7.png}}
 
Top