Học qua các ví dụ: Ví dụ số 03 Gõ tiếng việt có dấu trong XML

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Chúng ta muốn tạo ra như thế này:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Các bạn thấy trong Tab tuhocvba.net có biểu tượng ghi tiếng việt có dấu: Lời chào
Phần mềm UI không giúp chúng ta biên soạn được tiếng việt có dấu. Vì vậy hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó.

1. Trước hết các bạn download file sau:
Hiện tại XML của nó đang sử dụng tiếng việt không dấu.
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab id="Tab1" label="tuhocvba.net" keytip="S">
    <group id="Group1" label="Thong bao" keytip="M">
     <button id="HelloButton" label="Loi chao" imageMso="HappyFace" size="large" onAction="HelloButton_Click" keytip="H" supertip="Hien thi hop thoai thong bao" />
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>
2. Các bạn sử dụng winrar để đổi tên file, thêm .zip vào tên file.
3. Trên winrar các bạn vào customUI và copy file customUI.xml
4. Sử dụng XML Notepad mở customUI.xml và biên soạn lại bằng tiếng việt có dấu và save.
5. Trên winrar xóa file customUI.xml
6. Kéo file customUI.xml vừa sửa vào winrar
Nếu không rõ thì xem thêm video:
Bạn cần đăng nhập để thấy đa phương tiện

7. Trên winrar sửa lại tên file, xóa .zip

Vậy là xong rồi đấy.

Bài học thu hoạch được:
Phím tắt: keytip
Hiển thị hướng dẫn cho nút lệnh dùng supertip
Nguồn tham khảo:
 

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Đề phòng link chết, tôi cung cấp XML Notepad ở đây:
 

Gaexcel

Yêu THVBA
Có cách khác đơn giản hơn em sử dụng là dùng Unikey bình thường và Bảng mã NCR Decimal cũng hiển thị được tiếng việt có dấu ở Ribbon
 
Top