Hiển thị dấu ngoặc kép

tuhocvba

Administrator
Thành viên BQT
Để hiển thị tuhocvba.net ra thông báo ta có code như sau:
Mã:
Sub Sample()
    MsgBox "tuhocvba.net"
End Sub
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Tuy nhiên bây giờ ta muốn hiện dấu ngoặc kép như thế này "tuhocvba.net" thì phải làm thế nào? Hãy xem đoạn code dưới đây:
Mã:
Sub Sample2()
    MsgBox """tuhocvba.net"""
End Sub
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Cách viết code như sau cũng có giá trị tương đương:
Mã:
Sub Sample2b()
    MsgBox """" & "tuhocvba.net" & """"
End Sub
Đầu tiên, chuỗi ký tự mà bạn muốn hiển thị, nhất thiết phải nằm trong dấu ngoặc kép " ".
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Ở bên trong, bạn muốn hiển thị "tuhocvba.net" , việc sử dụng ký tự ngoặc kép " và muốn macro hiểu đây chỉ đơn thuần là một ký tự ngoặc kép " đơn. Thế thì đứng bên cạnh dấu ngoặc kép đơn " cần có một dấu ngoặc kép " nữa đứng bên cạnh nó để macro hiểu đây chỉ là một dấu ngoặc kép " đơn.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Nói như vậy nếu bây giờ bạn muốn hiển thị thông báo là " thì code sẽ viết như sau:
Mã:
Sub Sample3()
    MsgBox """"
End Sub
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

"""": Dấu ngoặc kép thứ 1 và thứ 4 (vị trí thứ 1 là vị trí ngoài cùng bên trái) có tác dụng bao lấy chuỗi ký tự cần hiển thị. Vì ký tự cần hiển thị là " (ký tự ngoặc kép thứ 3), cho nên bên cạnh nó ta cần một dấu " để vô hiệu hóa giúp macro hiểu đây chỉ đơn thuần là một ký tự thông thường, cho nên ta có dấu ngoặc kép thứ 2 đứng bên cạnh.

Như vậy bạn đã hiểu, tại sao để hiển thị một dấu ngoặc kép, ta sử dụng tới bốn dấu ngoặc kép. Và vì vậy để hiển thị "tuhocvba.net" ta còn có cách là cho hiển thị " rồi ghép với tuhocvba.net , tiếp tục ghép với hiển thị ".
Tóm lại là:
Mã:
MsgBox """" & "tuhocvba.net" & """"
Để kết thúc bài viết này, tôi có bài tập như sau: Làm sao để hiển thị:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Nếu như trước đây, tôi thường dùng chức năng record macro, rồi paste chuỗi ký tự này vào cells A1, khi đó tôi sẽ thư được code VBA để hiể thị chính xác chuỗi ký tự này. Nhưng khi đã hiểu bản chất vấn đề rồi, ta sẽ code được.
Đầu tiên sẽ có dấu ngoặc kép bao lấy chuỗi ký tự cần hiển thị.
Mã:
"<html lang="vn"><head>"
↓
"<html lang=""vn""><head>"
Sau đó vì ở chữ vn được bao bởi dấu ngoặc kép, ta muốn máy tính hiểu đây là các ký tự ngoặc kép đơn thuần, như thế ở bên cạnh mỗi dấu ngoặc kép cần có một dấu ngoặc kép để vô hiệu hóa, vì vậy mà ta viết ""vn"" .
Bài viết được tham khảo và dịch từ:
 

PTHhn

Thành viên
Tóm lại, mỗi một dấu ngoặc kép " muốn hiển thị, đi kèm với nó cần có một dấu ngoặc kép đứng trước nó để vô hiệu hóa giúp máy tính hiểu ký tự ngoặc kép tiếp theo chỉ là một ký tự thông thường.
Ngoài ra, muốn hiển thị cái gì thì cả cái chuỗi đó phải được nằm trong " ".
 
Top