Hiển thị cells tham chiếu tới nhãn dữ liệu Label data trên biểu đồ Graph

Euler

Administrator
Thành viên BQT
Chào mọi người.
Ở Excel 2013, các bạn có thể làm được việc này, hiển thị cells tham chiếu tới nhãn dữ liệu Label data. Những người ở phiên bản Office thấp hơn thì xác minh giúp mình là có làm được hay không nhé.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


1. Cách chèn cells tham chiếu vào Label data trên Graph.
Đầu tiên các bạn select vào vùng dữ liệu cần tạo đồ thị, làm theo như hướng dẫn dưới đây:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bây giờ đồ thị đã được tạo ra như dưới đây, bạn hãy tích chọn vào Data Labels nhé:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bây giờ, chúng ta cần sửa lại Label data. Tuy nhiên khi click vào thì tất cả các Label data đều được chọn, bạn hãy click vào Label data nào mà bạn muốn chỉnh sửa thôi nhé.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bây giờ bạn click chuột phải và chọn Insert Data Label Field:
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Bạn chọn Choose cells để chúng ta tham chiếu tới cells.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm

Chúng ta click vào cells mà chúng ta muốn tham chiếu, ấn Enter và OK là xong.

2. Reset
Bây giờ chúng ta muốn trở lại trạng thái đồ thị ban đầu thì làm thế nào nhỉ?
Chúng ta click vào Label mà chúng ta muốn sửa và chọn Reset label Text.
Bạn cần đăng nhập để thấy đính kèm


Diễn đàn tuhocvba.net tham khảo từ:
 
Top